admin

Sinice nad morzem

Zakwit sinic rokrocznie daje się we znaki wypoczywającym nad polskim morzem. Sinice nad polskim morzem to dość powszechny widok. Co roku można obserwować je na zdjęciach satelitarnych w centralnej części Bałtyku. Sinice w Bałtyku widoczne są dla człowieka w momencie kwitnięcia. Czy są zamknięte kąpieliska nad morzem właśnie z powodu sinic? Ubiegłoroczne wakacje nad morzem […]

Sinice nad morzem Read More »

Sinice objawy

Aby ustrzec się przed szkodliwym działaniem toksyn sinicowych, należy unikać kontaktu z wodą o zmienionej barwie i nieprzyjemnym zapachu, zwłaszcza w przypadku informacji o zanieczyszczeniu kąpieliska sinicami. Nie można pozwalać dzieciom na zabawy w pobliżu brzegu skażonego sinicami zbiornika wodnego. Nie wolno również poić skażoną wodą zwierząt domowych i używać jej do podlewania warzyw.  Objawy zależą od rodzaju toksyny wytwarzanej przez dany

Sinice objawy Read More »

Co powoduje sinice?

Cześć szczepów sinic produkuje szkodliwe dla ludzi i zwierząt toksyny. Zagrożenie stanowi nie tylko kontakt skóry ze skażoną wodą. Sinice co roku psują wakacje wielu miłośnikom kąpieli zarówno morskich, jak i w jeziorach. Kontakt z sinicami może powodować gorączkę, osłabienie, jadłowstręt i wymioty, w zależności od szczepu nawet drżenie mięśni czy trudności z oddychaniem. Co

Co powoduje sinice? Read More »

Co to są Sinice

Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota. Wikipedia Nazwa tradycyjna Cyanophyta (końcówka -phyta – roślina), stosowana w taksonomii wcześniejszej, kładzie nacisk na te właściwości, które upodabniają sinice do organizmów roślinnych – zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz obecność chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne,

Co to są Sinice Read More »

Scroll to Top
Przewiń do góry